Všechny texty mají informační charakter!

Jak vybrat dobrého homeopata

 

Zeptejte se vámi zvoleného homeopata, jak dlouho u něj potrvá první konzultace. Délka první konzultace by se u dobrého homeopata měla pohybovat v rozmezí 1 ½ - 2 hodin. Rozhodně se nespokojujte s homeopatem, který vám napoprvé nabídne pouze 15 - 20 minut svého času.

 

Dobrý homeopat by se vám měl prokázat certifikátem o absolvování homeopatické školy (akademie), jejíž výuka probíhá formou pravidelných přednášek a praktických seminářů po dobu dvou i více let a je zakončena odbornou závěrečnou zkouškou s teoretickou i praktickou částí (například pražská Homeopatická akademie). Dobrý homeopat rozhodně není pouze absolventem nějakého několikadenního kurzu!

 

Dobrý homeopat pracuje převážně metodou klasické homeopatie, tj. pátrá po skutečné vnitřní příčině, která způsobuje nepřiměřené reakce vašeho organismu projevující se ať už na úrovni fyzické (jako alergie, astma, kožní reakce, únava, bolesti a další), nebo na úrovni psychické a mentální (například sebepodceňování se, zvýšená podrážděnost, agrese atd.)

 

Dobrý homeopat bude převážnou většinu konzultace bedlivě naslouchat vašemu spontánnímu vyprávění, k němuž vás bude pouze občas povzbuzovat cíleně položeným dotazem. Podle potřeby si ještě konkrétními otázkami doplní informace více méně obecné povahy, např. co zhoršuje vaše obtíže, jaká teplota prostředí je vám příjemná, kdy se cítíte nejlépe atd.

 

Budou ho proto zajímat vaše pocity, prožívání situací, vaše obavy, váš "životní příběh". Neomezí se pouze na výčet fyzických symptomů a toho, co je obecně ovlivňuje. Skutečná příčina vašich obtíží se totiž často skrývá kdesi hluboko ve vašem nitru - v prožitých událostech, nezpracovaných traumatech, tedy v psychické a mentální rovině.

 

V daném čase dostanete pouze jeden homeopatický přípravek. A to ten, který odpovídá svým obrazem (souborem mentálně-psychických, fyzických a obecných symptomů) co nejvíce celkovému souboru vašich symptomů. Teprve v případě, že se objeví nové symptomy či reakce organismu, změní dobrý homeopat podle jejich obrazu stávající přípravek za jiný. Jinak řečeno, při odchodu od dobrého homeopata nedostanete zpravidla ani více přípravků, ani mnohosložkový preparát.

 

Dobrý homeopat se nezaměřuje na nemoci, ale povzbuzuje vitální sílu člověka.

 

Jak zvolit nesprávně

 

Jakýkoliv jiný přístup se ve svém pojetí prakticky neliší od klasické medicíny. Jediný rozdíl je v tom, že alopatické chemické léky jsou nahrazeny homeopatiky. Jde o homeopatický směr, jehož zástupci doporučují homeopatické preparáty "na něco" - na bolest v krku, na kašel, či "proti něčemu" - proti bolestem hlavy, proti nespavosti atd. Homeopatika se tak podávají na "zaléčení", tedy na dočasné odstranění nebo zmírnění určitého příznaku. Není snaha zasáhnout člověka jako celek, nepátrá se po skutečném důvodu, proč člověk onemocněl, proč trpí např. opakovanými záněty dýchacích cest, ale zasahují se pouze příznaky (viz Pojetí nemoci a Základní principy). Důsledky jsou pak stejné jako při opakovaném podávání klasických léků - skutečný důvod vedoucí k chronickým potížím zůstává a takovouto opakovanou "léčbou" je jen zatlačován hlouběji a hlouběji do organismu.