Všechny texty mají informační charakter!

rozšířená verze...

Nemoc je pro homeopata stav disharmonie, na němž se podílejí nejméně tři různé faktory: určitý chorobný vliv, citlivost postiženého a individualita pacienta, která určuje formu nemoci.

 

Homeopat se nepokouší léčit chorobný vliv, ale léčí pacienta samotného.

 

Chronická nemoc a vitální síla člověka

 

"Nemoci následující po akutním onemocnění nejsou důsledkem tohoto onemocnění, ale vzplanutím chronické nemoci posílené akutními podmínkami. Chronické onemocnění nemá své vlastní meze a pokud není léčeno, nemá tendenci k samovolnému vyléčení." (Wrightová: Rychlý kurz homeopatie)

 

Rozšíření chronických nemocí v současnosti je nebývalé a alarmující, a to zejména u dětí! Jakákoliv chronická obtíž by nám měla být varováním, které nás upozorňuje na malou vitální sílu organismu. Ta zodpovídá za dostatečné vypořádání se organismu s akutní chorobou tak, aby se neopakovala, tedy nestala se chronickou.

"Nemoc je narušením této síly. Z deseti lidí, kteří zmoknou, dostane zápal plic jen jeden. Většina bakterií na nás má vliv, pouze pokud je oslabena naše vlastní léčivá síla nebo obranyschopnost. Zničením bakterií (antibiotiky apod.) neděláme nic pro odstranění nedostatku obranyschopnosti. Homeopatická medicína se snaží napravit narušenou vitální sílu a tak zvýšit schopnost těla vyléčit se samo. Nechce odstranit symptomy zasažených částí, ale léčí příčinu a navrací zdraví. Homeopatie považuje symptomy za odraz narušené vitální síly." (Rajan Sankaran: Duch homeopatie)

 

Homeopaté chápou akutní vzplanutí (nemoc) jako obranu organismu. Jako obranu proti chronické konstituční nemoci. Akutní chorobné symptomy ukazují vlastně na schopnost organismu bránit se dalšímu úpadku. Podle životní síly se objeví symptomy více na periferii organismu - zánětem na mandlích, rýmou, ekzémem, nebo na vnitřních orgánech - na plicích, na srdci nebo třeba na ledvinách. Pokud jsou symptomy stále na "vnějším" okruhu a životní síla je stimulována, nikoli potlačena, je organismus schopen postup (sestup) směrem dovnitř zastavit. Jestliže však životní sílu opakovaně potlačíme, vlastně jakoby vyřadíme z činnosti podáním antibiotik, hormonálních mastí či antipyretik na fyzické úrovni nebo vytěsněním nepříjemných zážitků na psychické úrovni, dosáhneme tak pouze "zaléčení" těchto vnějších příznaků a časem dojde k přesunu všech příznaků na vnitřní orgány. Jednoduše řečeno, nemoc ve skutečnosti vyléčena nebyla, její příznaky byly jen na krátkou dobu odstraněny, ale nemoc v organismu zůstává. Není proto žádný důvod, aby se její příznaky neprojevily znovu.

 

Důvodem vedoucím k oslabení vitální síly je tedy jakékoli potlačení. Nejběžnějším a nejčastějším typem potlačení je opakované používání alopatických léků na chronické obtíže - chronický kašel, chronickou rýmu, chronické bolesti hlavy či jiné bolesti, chronickou nespavost a další.

A právě v případě opakujících se fyzických potíží, které odolávají klasické léčbě, slyšíme nejednou a nejednoho klasického lékaře říkat: "Váš problém je psychického původu, je psychosomatický". Tím vlastně nevyjadřuje nic jiného než vzájemnou propojenost fyzického těla, mysli a emocí. Jinými slovy to, že léčbou příznaků projevujících se na fyzické úrovni nic nezmůže a že by bylo dobré, aby se pacient zaměřil na oblast psychiky a mysli, tedy navštívil přinejmenším psychologa. Nebo homeopata, který vnější, fyzické příznaky považuje pouze za projev a zároveň tedy za součást celého člověka. (Viz článek Základní principy homeopatie a Psychologie a klasická homeopatie)